Go to main content
  1. Home
  2. Developing countries, unspecified
  3. Forest + Farm Facility (toinen vaihe)

Ministry for Foreign Affairs of Finland

Forest + Farm Facility (toinen vaihe)

Disclaimer: The data for this page has been produced from IATI data published by Ministry for Foreign Affairs of Finland. Please contact them if you have any questions about their data.

Project Data Last Updated: 09/10/2020

IATI Identifier: FI-3-2020-2015153440

Description

Forest and Farm Facility (FFF) on vuonna 2012 perustettu kumppanuusohjelma jota hoitaa YK:n elintarvike- ja maatalousjarjesto (FAO) yhteistyossa Kansainvalisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) International Institute for Development and Environment (IIED) ja Ag riCordin kanssa. Suomi tuki FFF:a vuosina 2013-2017 yhteensa 42 miljoonalla eurolla.FFF toimii paikalliselta aina kansainvaliselle tasolle. Tavoitteena on etta toisen vaiheen ohjelma kattaisi 25 maata. FFF:n kehitysvaikutustavoite on ilmastokestavat aluee t ja paremmat toimeentulomahdollisuudet. FFF korostaa metsa- ja maataloustuottajien tuottajajarjestojen roolia ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa ja tuottajien erityisesti naisten nuorten ja alkuperaiskansojen toimeentulomahdollisuuksien lisaamiseks i. FFF:n tulostavoitteet heijastavat kestavan kehityksen Agenda 2030:n integroitua lahestymistapaa: 1) inklusiivisempi hallinto ja sektorit ylittavat prosessit johtavat tuottajajarjestoille enemman mahdollisuuksia tarjoaviin politiikkoihin ja oikeudellisee n ymparistoon; 2) enemman yrittajyytta markkina- ja rahoitusmahdollisuuksia sukupuolten valisen tasa-arvon huomioivien arvoketjujen ja tuottajajarjestojen tarjoamien liiketoimintapalvelujen avulla; 3) parannettu ilmastonmuutoksen hillintaa siihen sopeutumi sta ja resilienssia alueellisessa (landscape) mittakaavassa tuottajajarjestojen suoran osallistumisen avulla ja integroimalla toimet inklusiivisiin toimeentulomalleihin; ja 4) parantunut ja yhdenvertainen paasy sosiaali- ja kulttuuripalveluihin.Suomen tu ki FFF:n toiselle vaiheelle vuosina 2018-2020 on 21 miljoonaa euroa.

Status - Implementation More information about project status
Project Spend More information about project funding
Sectors

Sectors groups as a percentage of country budgets according to the Development Assistance Committee's classifications.

Budget

A comparison of forecast spend and the total amount of money spent on the project to date.

This site uses cookies

We use Google Analytics to measure how you use the website so we can improve it based on user needs. Google Analytics sets cookies that store anonymised information about how you got to the site, the internal pages you visit, how long you spend on each page and what you click on while you're visiting the site. Read more